Le-Parkour

VALUTY

PK roll (PK kotoul)

- Parakotoul, Judokotoul, prostě kotoul přes rameno. Základní prvek Parkouru. Bez zvládnutí tohoto triku se větší skoky špatně dopadávají.

   Landing (Dopad)

- Dobrý dopad je základem pro všechny skoky! Základem je dopadnout
na špičky a postupně odpružit přes kolena. Balanc se dá udržet pomocí předpažení rukou nebo případným opření o zem.

   Lazy Vault

- Nejjednodušší přeskok. Nohy jdou napřed výkopem a přidržuje se opačnou rukou než odrazovou. Dá se pak ještě přehmatem na druhou ruku dotknout překážky, Lepší můžou přidat otočku o 180° do protipohybu.

   Monkey Vault

- Přeskok s odrazem oběma rukama. Nejprve dotek rukama, nohy prochází víceméně mezi rukama při opouštění překážky. Obecně to je skrčka.

   Speed Vault

- Rychlý přeskok zábradlí nebo zídky. Ruka kterou se přidržuje je stejná jako odrazová noha.

   Two Hand Vault

- Přeskok při kterém se drží oběma rukama, nohy jdou stranou.

   Reverse Vault

- Stejný jako "Two hand vault" akorát se ještě otočíte nejméně o 180° .

   Dash Vault

- Přeskok s nohama napřed ruce se odráží z překážky skoro po dokončení přeskoku. (např. zábradlí,zítky, ...)

   Kash Vault

- Variace na "Monkey vault" akorát v poslední fázi vypnete nohy vpřed...

   Underbar Vault

- Zjednodušeně je to proskok zábradlím.

   Gate Vault

- Používá se k překonání vyšších překážek. Běží se proti překážce a skočíte tak aby jste byli pasem na úrovni překážky, pak se přehoupnete přes překážku aby jste vyseli hlavou dolů, odrazíte se rukama a otočíte zpět na nohy. Prakticky jako přemet.


   King Kong Vault

- Podobný "Monkey vaultu", ale odraz z větší vzdálenosti před překážkou. Těžiště těla podstatně výše než při monkey. Variací může být ještě jeden odraz rukama dále na překážce.

   Turn Vault

- Přetočení na překážce o 180 stupňů. (Například na zábradlí.)

   Pop Vault

- Přeskok vyšší zdi tak, že se odrazí jedním krokem od zdi a pomocí
rukou se přenesete na druhou stranu.

   Tic Tac

- Podobný "Lazy vault" akorát se nohou odrazíte od prostějši zdi a přenesete se přes (např. zábradlí)

  Wall Run

- Běh po zdi...

   Gap jump

- Obtížnost stoupá s výškou. Ale o skok z 1m se může pokusit i začátečník.

  

   Cat leap

- Doskok na zeď tak, že se chytnete rukama vršku zdi na kterou rychle vylezete, nebo skok z ní zpět dolů nebo na protější zeď opět do cat leapu.

   Balance (Balanc)

- Prostě chození po zábradlí.

 Precision jump (Skok na přesnost)

- Skok snožmo na překážku. Nejtěžší variací je doskok na tyč.

 

   Cat Balance (Kočičí balanc)

- Chození po zábradlí po všech čtyřech.

 

 

 
Líbí se vám moje stránka....Tak ji dopurčte svým přátelům